कति गते जन्मिएको साथीसँग जीवन राम्रो हुन्छ ? जानीराखौ


ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जन्मिएको गतेका आधारमा मानिसको भविष्य, प्रेम प्रसंग र उसका जीवनसँग सम्बन्धि अन्य पक्षहरु जान्न सकिन्छ । आफू जन्मिएको गते अनुसार मिल्ने जीवनसाथी बनाउँदा जीवन सफल हुने ज्योतिषहरुको धारणा रहेका छ ।
यसरी जान्नुहोस् आफ्नो अंक

ज्योतिषशास्त्र अन्तरगत अंकशास्त्रमा अनुसार अंक १ बाट ९ सम्मलाई अंकका रुपमा लिइएको छ । हरेक व्यक्तिको जन्म यी नै गतेमा हुने गर्छ । तपाई १० देखि ३१ सम्मको के भयो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ । यसका लागि अंकशास्त्रमा निम्नानुसारको हिसाव राखिएकोछ ।

यदि तपाईको जन्म दुई अंकबाट उता अथवा १० देखि ३१ गते जन्म मिति परेको छ भने तपाईले आफ्नो जन्म मितिको दुई वटै अंकलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै कुनै व्यक्तिको जन्मदिन २६ गते भयो भने अब यसलाई जोडिदिऊँ : २ं+६=८ तपाईको जन्मदिन अंकशास्त्रका अनुसार ८ भयो । त्यस्तै तपाईको जन्मदिन ११ गते परेको छ भने यसलाई पनि त्यसरी नै जोडिदिऊ : १ं+१=२, तपाईको जन्मदिन २ भयो ।
अब आफ्नो जन्मदिन थाहा पाएर कुन गते जन्मिएको प्रेमि वा प्रेमिकासँग कुन गते मिल्छ आफै पत्ता लगाउनु होस् ।

 • अंक १

यस अंकमा १, १०, १९ र २८ गते जन्म लिने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले २, १०, ७, १६, २५, ११, २०, २८, २९ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक २

यस अंकमा २, ११, २० र २९ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले २, ११, ७, १६, १, १०, ४, र १३ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ३
  यस अंकमा ३, १२, २१ र ३० गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले २, १२, १५, १८, ९, २७, ६, र ९ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।
 • अंक ४

यस अंकमा ३, १३, २२ र ३१ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले १, २, ७, ८, ११, १६, १७, र २६ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ५

यस अंकमा ५, १४, र २३ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले ५, १४, १६, ११, २३, ६, र २ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ६

यस अंकमा ६, १५, र २४ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले ६, १५, १२, ३, १८, ९, र २७ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ७

यस अंकमा ७, १७, र २५ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले ७, १०, ११, १६ र १३ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ८

यस अंकमा ८, १७ र २६ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले २, ४, ८, ११, १३, १६, २६, र २७ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

 • अंक ९

यस अंकमा ९, १८, र २७ गते जन्मदिन पर्ने मानिसहरु पर्छन् । यस अंककालागि ज्योतिषशास्त्रले ३, ६, ९, १५, १२, र १८ गते जन्मदिन पर्ने प्रेमि वा प्रेमिकाहरु भाग्यवान हुने र उनीहरुको भविष्य राम्रो हुने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement