खुट्टाको पछाडी को भाग (कुर्कुचा) फाटेर हैरान हुनुहुन्छ ? फाटेको कुर्कुचा लाइ एक दिनमै निको बनाउनका लागि मम बत्ति र सर्शुङ्ग्को तेल बहुत् उपयोगी कसरि लगाउने त ? सजिलो तरिका सहित (भिडियो)


खुट्टाको पछाडी को भाग (कुर्कुचा) फाटेर हैरान हुनुहुन्छ ? फाटेको कुर्कुचा लाइ एक दिनमै निको बनाउनका लागि मम बत्ति र सर्शुङ्ग्को तेल बहुत् उपयोगी कसरि लगाउने त ? सजिलो तरिका सहित (भिडियो)

(भिडियो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement