(मुन्द्रेको कमेडी क्लब ) हिट भएपछि फुलन्देको आमाले फुलन्देको बाउको डिभोर्स हुँदै (रमाइलो कुराकानी संगको भिडियो )

(मुन्द्रेको कमेडी क्लब ) हिट भएपछि फुलन्देको आमाले फुलन्देको बाउको डिभोर्स हुँदै (रमाइलो भिडियो )

(भिडियो )