मनमोहक ठाउमा बाख्रा चर्दै

बागलुङ भिमापोखरा ठाउँबाट देखिइएको सुन्दर हिमालको दृश्य र चरिरहेका स्थानीय जातका खरि बाख्रा । तस्वीर तारानाथ आचार्य बलेवा बागलुङ